Chủ đề

Xung đột Israel-Hamas

Bạo lực leo thang tại Dải Gaza sau các vụ nã pháo vào lãnh thổ của nhau giữa quân đội Israel và phong trào Hamas ở Palestine đã khiến hàng trăm người thương vong.