Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Trang mạng "podrobnosti.ua" ngày 15/7 dẫn lời Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Odessa, ông Yuri Borshchenko cho biết tại khu chợ lớn nhất ở Odessa, những người đàn ông mặc quân phục đã tống tiền chủ các quầy hàng bán lẻ.

Ông Borshchenko được dẫn lời nói: "200 người đàn ông đã tới khu chợ. Họ đòi mỗi quầy (bán lẻ) nộp 100 USD. Mỗi kho hàng nộp 200 USD."

Cũng theo ông Borshchenko, những người mặc quân phục và được trang bị súng máy đã tới ban quản trị khu chợ. Một trong những người này có săm biểu tượng tiểu đoàn Cіch ở Zaporozhe ở chân.

Ông cho biết các tiểu thương đã báo cảnh sát, song được đáp lại rằng những người này tới mua đồ cho hoạt động của Chiến dịch chống khủng bố (ATO).

Ông xác nhận đã gửi thư cho Tỉnh trưởng tỉnh Odessa, Mikhail Saakashvili để hỏi xem liệu ông có biết rằng trong khu vực của mình có tiểu đoàn Cіch ở Zaporozhe hay không./.