(Ảnh minh họa: Vũ Hà/TTXVN)

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 đề nghị sau đại hội, các cấp ủy trên địa bàn thành phố cần xây dựng và ban hành ngay kế hoạch triển khai các nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra, tránh tâm lý “nghỉ xả hơi” sau khi hoàn thành tổ chức đại hội.

Yêu cầu được đưa ra tại hội nghị Tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 18/9.

Quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội và tổ chức đại hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chọn 105 Đảng bộ cơ sở thực hiện chủ trương thí điểm đại hội trực tiếp bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư cấp ủy và 10 Đảng bộ cấp trên cơ sở thí điểm trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy.

Đến ngày 29/8, 100% Đảng bộ quận, huyện, Đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội.

Việc chuẩn bị Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành các cấp được thực hiện nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu và các đoàn thể chính trị-xã hội, các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện. Công tác nhân sự của các Đảng bộ cấp trên cơ sở được chuẩn bị chu đáo, theo đúng cơ cấu, tỷ lệ nên khi trình ra đại hội đều có sự thống nhất cao; công tác nhân sự cấp cơ sở trong đại hội đảm bảo phát huy tốt dân chủ nội bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, giữ vững kỷ cương trong đại hội.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở của Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đạt được những yêu cầu của Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương cũng như các kế hoạch đề ra.

Đại hội Đảng các cấp đã tạo điều kiện để các địa phương trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cần chỉ đạo cấp ủy các cấp nhanh chóng đề ra các quy chế, chương trình hành động, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 cho biết các chỉ tiêu về tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ cơ bản đạt theo yêu cầu nhưng chưa thật sự đáp ứng được kỳ vọng của Ban Thường vụ Thành ủy, nhất là ở các Đảng bộ sở, ban ngành. Nguyên nhân là do việc chỉ đạo chưa kiên quyết và công tác chuẩn bị ở một số nơi chưa "dài hơi." Việc xây dựng Báo cáo chính trị, nhất là về chương trình trọng điểm, đột phá của một số Đảng bộ chưa sát thực tiễn.

Ông Võ Văn Thưởng cho rằng đại hội chỉ là bước khởi đầu, quan trọng nhất là phải tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, các cấp ủy cần lãnh đạo, chỉ đạo công tác lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào Văn kiện Đại hội lần thứ X của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.