Trien khai cac Quyet dinh cua Bo Chinh tri ve can bo tai Yen Bai hinh anh 1Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa trao Quyết định của Bộ Chính trị cho các ông Đỗ Văn Chiến (phải) và Phạm Duy Cường (trái). (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Ngày 5/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh Yên Bái để triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tỉnh Yên Bái.

Tại Hội nghị, Phó Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Ngọc Lâm đã công bố các Quyết định: số 1700/QĐ-NSTƯ ngày 27/1/2015 của Bộ Chính trị về điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng.

Theo đó, ông Đỗ Văn Chiến thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, để giữ chức Phó Chủ nhiệm Ban Dân tộc Chính phủ; Quyết định số 1766/QĐ-NSTƯ ngày 3/3/2015, chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Phạm Duy Cường, trước đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 25 diễn ra sáng 26/2, với số phiếu tín nhiệm đạt 100%, ông Phạm Duy Cường đã trúng cử chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Phạm Duy Cường sinh ngày 9/12/1958, quê quán xã Ninh Sở, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, dân tộc kinh, trình độ học vấn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, trình độ lý luận Cao cấp chính trị, ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam 6/12/1988.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đã trao các Quyết định trên cho ông Đỗ Văn Chiến và ông Phạm Duy Cường.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp và sự trưởng thành của đồng chí Đỗ Văn Chiến và đồng chí Phạm Duy Cường trong những năm qua.

Cũng tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đã yêu cầu các ông vừa được Trung ương Đảng giao các chức vụ mới, cần gương mẫu trên mọi phương diện, tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, tiếp tục phán đoán, phân tích, lựa chọn, đưa ra các quyết sách đúng đắn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra./.
Đức Tưởng (TTXVN/Vietnam+)