Triển lãm ''Thu nghiêng'': Hoài niệm một mùa lặng lẽ qua vì COVID-19

"Thu nghiêng" mang đến 22 tác phẩm ở đa dạng chất liệu, được sáng tác khi Hà Nội bị đóng băng vì COVID-19. Trước một năm đặc biệt như vậy, triển lãm như cô đọng mùa Thu trong một phòng tranh ở Thủ đô.
Minh Anh (Vietnam+)