Trưng bày hơn 300 bức ảnh tư liệu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Triển lãm xoay quanh nội dung Hồ Chí Minh - tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực và những điển hình trong cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trưng bày hơn 300 bức ảnh tư liệu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ảnh 1Người dân có thể tham quan triển lãm theo lộ trình vào Lăng viếng Bác. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức trưng bày: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”

Trưng bày giới thiệu hơn 300 bức ảnh tư liệu, tài liệu thời sự trên ba phần nội dung: "Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực;" "Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!" và "Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh."

[Trưng bày chuyên đề về công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh]

Theo đó, phần nội dung thứ nhất bao gồm 170 bức ảnh tư liệu quý, làm nổi bật những phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ý chí quyết tâm tìm đường cứu nước, giành độc lập, tự do cho dân tộc; sự tận tụy phục vụ Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên trì mục tiêu xây dựng, bảo vệ và phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới vì hòa bình, công lý và tiến bộ xã hội...

Với hơn 70 ảnh tư liệu, thời sự, phần nội dung "Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!" giới thiệu những hình thức tuyên truyền của Khu di tích nói riêng, cả nước nói chung trong 5 năm hưởng ứng Chỉ thị 05-CT/TƯ. Đó là: Công tác xuất bản, trưng bày, triển lãm tại Khu di tích và các địa phương ở trong nước; Những tấm gương điển hình bình dị mà cao quý xuất hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội... làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trưng bày hơn 300 bức ảnh tư liệu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ảnh 2Trưng bày giới thiệu nhiều bức ảnh tư liệu quan trọng về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ở phần nội dung thứ ba, 60 ảnh tài liệu về hiện vật, quà tặng của bạn bè quốc tế trưng bày tại Khu di tích, bút tích của các nguyên thủ quốc gia các nước trên thế giới khi vào thăm di tích cũng như các hoạt động tuyên truyền của Khu di tích ở nước ngoài đã góp phần làm rõ hơn về lòng ngưỡng mộ và tình cảm yêu quý của nhân dân khắp nơi trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trưng bày diễn ra tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch thêm một lần khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Danh nhân văn hóa thế giới, là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc ta.

Trưng bày hơn 300 bức ảnh tư liệu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ảnh 3Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi trên Chiến khu Việt Bắc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là một biểu tượng kiệt xuất cho quyết tâm của cả một dân tộc góp phần vào sự nghiệp giải phóng chung của toàn nhân loại vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Trưng bày cũng góp phần khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, hội nhập với thế giới và là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và nhân dân ta.

Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" kéo dài đến hết ngày 18/6. Do dịch bệnh COVID-19 nên Khu di tích không tổ chức lễ khai mạc. Người dân có thể tham quan triển lãm theo lộ trình vào Lăng viếng Bác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục