Trung bay chuyen de ve cong lao to lon cua Chu tich Ho Chi Minh hinh anh 1Trưng bày chuyên đề 'Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.' (Nguồn: Hanoimoi.com.vn)

Ngày 22/1, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam" nhân dịp kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với hơn 100 bức ảnh, trưng bày chia thành 3 phần: Nguyễn Ái Quốc - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưng bày chuyên đề đã giới thiệu với công chúng về sự kiện ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa trọng đại, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam và khẳng định công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với vai trò là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng.

[Infographics] Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

Thông qua những bức ảnh, tư liệu, công chúng hiểu hơn về chặng đường hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam từ nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội.

Đặc biệt, qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển và bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cùng với sự phát triển lớn mạnh của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Đảng để Đảng thực sự vững mạnh về mọi mặt, đủ sức chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ vinh quang. Cho đến nay, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là kim chỉ nam cho Đảng đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trưng bày chuyên đề này được tổ chức từ ngày 22/1 đến ngày 4/2./.

Đinh Thuận (TTXVN/Vietnam+)