ông Lư Vĩ Thông làm Cảnh sát trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong. (Nguồn: police.gov.hk)

THX đưa tin, ngày 4/5, Quốc vụ viện Trung Quốc đã bổ nhiệm ông Lư Vĩ Thông làm Cảnh sát trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong.

Thông báo của Quốc vụ viện Trung Quốc nêu rõ việc đưa ra quyết định trên phù hợp với Luật Cơ bản của Đặc khu Hành chính Hong Kong và theo đề cử của Trưởng đặc khu Lương Chấn Anh.

Tuyên bố còn cho biết ông Tăng Vĩ Hùng đã bị cách chức cảnh sát trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong./.