Trung Quoc: Hoi nghi BCT thao luan van kien trinh len Hoi nghi TW 4 hinh anh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì hội nghị. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn Tân Hoa xã cho biết ngày 24/10, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu việc kiên trì và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hệ thống quản lý đất nước và hiện đại hóa năng lực quản lý.

Hội nghị do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì.

[Nền chính trị đạo đức dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình]

Theo đó, trong hội nghị này, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nghe báo cáo tình hình về việc trưng cầu ý kiến trong, ngoài Đảng đối với “Quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc kiên trì và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hệ thống quản lý đất nước và hiện đại hóa năng lực quản lý,” quyết định căn cứ vào những ý kiến thảo luận trong Hội nghị lần này để đệ trình văn kiện nêu trên lên Hội nghị Trung ương 4 khóa XIX xem xét, thông qua.

Cũng nhân dịp này, Hội nghị Bộ Chính trị đã quyết định sẽ tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX (Hội nghị Trung ương 4 khóa XIX) tại Bắc Kinh từ ngày 28 đến 31/10 tới và tiến hành thảo luận về một số vấn đề khác./.

(TTXVN/Vietnam+)