Từ bài học 'Khoán 10' đến cường quốc xuất khẩu gạo

Từ 1963-1966, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện thí điểm “khoán hộ,” tiến tới thực hiện NQ 68 của Tỉnh ủy ngày 10/9/1966, đem lại năng suất lao động ngày càng cao trong nông nghiệp.
(TTXVN/Vietnam+)