Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo (2/8/1955-2/8/2015 ). (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Ngày 17/8, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị tuyên truyền các chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước cho 200 đại biểu là các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và công chức, viên chức, cán bộ hưu trí các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về lược sử vùng đất Nam Bộ-Việt Nam dưới góc nhìn thực tiễn và khoa học.

Các đại biểu cũng được giới thiệu, truyền đạt các nội dung như: Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Tây Nam Bộ; truyền thống đoàn kết của các dân tộc Kinh-Khmer-Hoa trong xây dựng, bảo vệ và phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long; cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ, mối quan hệ giữa các dân tộc, tôn giáo; chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ...

Tỉnh Trà Vinh có hơn 320.000 người là đồng bào dân tộc Khmer, chiếm khoảng 32% dân số toàn tỉnh.

Việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và công chức, viên chức, cán bộ hưu trí các dân tộc trên địa bàn tỉnh​.

Từ đó, tuyên truyền, phổ biến đến phật tử, đồng bào Khmer tại địa phương, giúp đồng bào Khmer hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, gìn giữ, bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội./.