Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Ngày 27/2, Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 3 công bố chỉ số năng lực cạnh tranh của 263 vùng thuộc Liên minh châu Âu (EU) - một nghiên cứu mang lại những thông tin hữu ích cho các vùng nhằm thúc đẩy và khuyến khích năng lực cạnh tranh kinh tế.

Điểm mới của lần công bố này là công cụ tương tác trực tuyến, cho phép thực hiện nhiều phép phân tích và so sánh với mỗi khu vực, ví dụ giữa những khu vực có mức Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên đầu người tương đương, hoặc so sánh với toàn bộ các khu vực của EU.

Những người sử dụng hiện nay có thể dễ dàng biết được khu vực của mình hiện đang đứng ở mức độ nào về khả năng sáng tạo, trình độ quản trị, hạ tầng về giao thông, viễn thông, y tế hay nguồn nhân lực.

Kết quả nghiên cứu giúp các vùng của EU xác định những điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình và những ưu tiên đầu tư trong quá trình lập kế hoạch chiến lược phát triển của địa phương.

Ủy viên châu Âu phụ trách chính sách khu vực Corina Creţu đánh giá chỉ số cạnh tranh là một công cụ quý giá để cải thiện quá trình xây chính sách kinh tế của EU và các nước thành viên.

Việc công bố chỉ số cạnh tranh thể hiện những nỗ lực của EC trong việc ủng hộ tiến trình cải tổ về cấu trúc kinh tế và khuyến khích khả năng sáng tạo của các vùng thuộc EU thông qua các khoản đầu tư theo chương trình chính sách gắn kết./.