[Video] 25 luật đang gây khó khăn cho đầu tư kinh doanh

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội giải quyết các mâu thuẫn, chồng chéo của các luật, pháp lệnh gây khó khăn cho đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội sẽ được trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ nhất.

Theo Bộ Tư pháp, hiện có 25 luật đang gây khó khăn, vướng mắc cho đầu tư kinh doanh và đời sống xã hội, trong đó có 16 luật được Bộ này rà soát và phát hiện đang mâu thuẫn, chồng chéo cần sửa đổi, bổ sung và có 9 luật được các đơn vị đề xuất cần sửa đổi./.

(Vnews/Vietnam+)