Trên toàn tuyến biên giới của tỉnh Lạng Sơn, các lán trại chốt chặn tại các đường mòn lối mở vẫn được lực lượng biên phòng duy trì.

Điều này nhằm ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, hạn chế mức thấp nhất nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có thể xâm nhập vào nội địa./.

(Vnews)