(Nguồn: Vietnam+)

Đội ngũ cứu hộ đang khảo sát mọi con đường để cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan ra khỏi hang an toàn. Có thể thấy nhiều quãng đường rất hẹp và nguy hiểm. Tính mạng của các em vẫn chưa bảo đảm khi hiện đang là mùa mưa tại Thái Lan, mực nước trong hang có thể dâng lên bất cứ lúc nào./.