[Video] Cơ chế lây nhiễm khiến đậu mùa khỉ là bệnh khẩn cấp toàn cầu

Ca bệnh đầu tiên ở người được ghi nhận ở Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 1970. Kể từ đó, các ca bệnh chủ yếu xuất hiện ở các nước Trung Phi và Tây Phi.

Bệnh đậu mùa khỉ được phát hiện lần đầu vào năm 1958 trên những con khỉ được nuôi nghiên cứu.

Ca bệnh đầu tiên ở người được ghi nhận ở Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 1970. Kể từ đó, các ca bệnh chủ yếu xuất hiện ở các nước Trung Phi và Tây Phi.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đậu mùa khỉ có hai chủng chính: chủng Tây Phi thường gây ra các triệu chứng nhẹ, và chủng Trung Phi (hay Congo) có thể gây bệnh nặng hơn.

Tỷ lệ tử vong của căn bệnh này là khoảng 1% với chủng Tây Phi và 10% ở chủng Trung Phi./.

(Vietnam+)