Từ 20/4, Đà Nẵng chính thức cho phép bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính từ thành phố đến phường, xã hoạt động trở lại, tuy nhiên phải bảo đảm các quy định phòng, chống COVID-19./.

 
(Vnews)