[Video] Đảm bảo phòng dịch COVID-19 với đồ ăn mang đi

Các cửa hàng kinh doanh buôn bán thực phẩm đã có những hình thức kinh doanh phù hợp, như tăng cường và khuyến khích người dân mua đồ ăn thức uống mang đi thay vì là phục vụ tại cửa hàng.

Nhằm góp phần bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 mà vẫn đảm bảo phục vụ nhu cầu ăn uống của khách, các cửa hàng kinh doanh buôn bán thực phẩm đã có những hình thức kinh doanh phù hợp, như tăng cường và khuyến khích người dân mua đồ ăn thức uống mang đi thay vì là phục vụ tại cửa hàng./.

(Vnews/Vietnam+)