Đồng bào tín đồ các tôn giáo với hơn 25 triệu người, chiếm gần 27% dân số cả nước luôn phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Phật giáo, các chức sắc, chức việc và đồng bào công giáo kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội, mang lại cho đất nước diện mạo mới , đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc./.

(Vnews/Vietnam+)