[Video] Giãn dân và bài toán bảo tồn phố cổ ở thủ đô Hà Nội

Giãn dân phố cổ Hà Nội là câu chuyện đã được nhắc đến từ 20 năm trước. Thế nhưng cho đến nay, đề án này của thủ đô vẫn gặp phải nhiều vướng mắc.

Giãn dân phố cổ Hà Nội là câu chuyện đã được nhắc đến từ 20 năm trước. Thế nhưng cho đến nay, đề án này của thủ đô vẫn gặp phải nhiều vướng mắc./.

(Vnews/Vietnam+)