[Video] Làm việc trực tuyến - xu hướng mùa dịch COVID-19

Khuynh hướng làm việc tại nhà, làm việc trực tuyến đã trở thành trạng thái “bình thường mới” được nhiều doanh nghiệp, tổ chức nhanh chóng thích ứng đem lại những hiệu quả tích cực.

Bước qua năm 2020 với sự tồn tại của COVID-19 đã khiến nhiều công ty và mô hình kinh doanh bị biến động mạnh mẽ.

Khuynh hướng làm việc tại nhà, làm việc trực tuyến đã trở thành trạng thái “bình thường mới” được nhiều doanh nghiệp, tổ chức nhanh chóng thích ứng đem lại những hiệu quả tích cực./.

(Vnews/Vietnam+)