Phải ngồi trên xe lăn và viết chữ bằng miệng, nhưng suốt 7 năm qua, thầy giáo Phùng Văn Trường, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội vẫn hàng ngày miệt mài dạy học miễn phí cho những đứa trẻ học chữ, học toán./.