[Video] Mỹ chấm dứt quyền kiểm soát tên miền Internet toàn cầu

Cơ quan quản lý truyền thông thông tin của Chính phủ Mỹ chính thức bàn giao lại việc kiểm soát hệ thống tên miền cho Tổ chức quản lý Tên miền và Địa chỉ Internet Quốc tế.

Kể từ đầu tháng 10/2016, Cơ quan quản lý truyền thông thông tin của Chính phủ Mỹ chính thức bàn giao lại việc kiểm soát hệ thống tên miền cho Tổ chức quản lý Tên miền và Địa chỉ Internet Quốc tế (ICANN).

ICANN là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1988 dưới sự quản lý của Bộ Thương mại Mỹ, chịu sự kiểm soát của Cục quản lý thông tin liên lạc quốc gia Mỹ theo một hợp đồng ký kết vào năm 1999. 

Việc Mỹ kiểm soát ICANN từng trở thành vấn đề gây tranh cãi do lo ngại những ảnh hưởng lợi ích của quốc gia này tới việc kiểm soát Internet toàn cầu./.

(Vnews)