Số này do một đơn vị hỗ trợ và cấp phát cho dân vào chiều 19/11. Có 50 hộ được nhận gạo hỗ trợ, số lượng 1 bao (10kg)/người. Đối tượng được nhận là hộ nghèo, neo đơn bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua.

Những hạt gạo này khi nấu lên rất cứng, không có mùi thơm đặc trưng của gạo, dùng lửa đốt thử thì gạo bắt lửa rất nhanh và 30 giây sau thì cháy đen, kết vón thành tảng lớn./.