Việc bắt đầu cuộc sống mới tại một quốc gia khác là một thử thách khó khăn với các em nhỏ do trở ngại về ngôn ngữ.

Thế nhưng, với sự nhiệt huyết và tấm lòng nhân ái, cô giáo Natalia Shemetikhina tại thành phố Yekaterinburg tại Nga đã hết sức giúp đỡ những em nhỏ Việt Nam hội nhập cuộc sống mới.

Với các em, cô Natalia không chỉ là một người thày, mà còn là một người mẹ thứ 2.

(Vnews/Vietnam+)