Mở đầu thẩm vấn sáng nay là phần xét hỏi của luật sư Đinh Anh Tuấn (bào chữa cho bị cáo Phùng Đình Thực, nguyên Tổng Giám đốc PVN).

Mời bị cáo Đinh La Thăng lên bục xét hỏi, luật sư Đinh Anh Tuấn thắc mắc tại sao rất nhiều văn bản mặc dù có ghi rõ địa chỉ gửi đến bị cáo Phùng Đình Thực, nhưng lại được bị cáo Đinh La Thăng chuyển cho bị cáo Nguyễn Quốc Khánh (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN) mà không phải là chuyển cho bị cáo Phùng Đình Thực? 

Bị cáo Đinh La Thăng giải thích do đã phân công phân nhiệm, đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình phân công cho Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Khánh nên những công văn, văn bản liên quan đến Dự án này bị cáo Đinh La Thăng ký chuyển Khánh luôn./.
(VNEWS)