Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một hành tinh có kích thước to gấp 8 lần Trái Đất, có nước và nhiệt độ phù hợp với sự sống. Theo bạn, liệu đây có phải ngôi nhà tương lai của con cháu chúng ta sau này?


(Vietnam+)