[Video] Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong ngày hội non sông

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của toàn dân, ngày 23/5 đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của toàn dân, ngày 23/5 đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân./.

(Vnews/Vietnam+)