[Video] Test nhanh COVID-19 lưu động cho lái xe luồng xanh

Bệnh viện Nam Thăng Long phối hợp với Bến xe nước ngầm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thực hiện test nhanh COVID-19 cho lái xe vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là lái xe luồng xanh.

Bệnh viện Nam Thăng Long phối hợp với Bến xe nước ngầm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thực hiện test nhanh COVID-19 cho lái xe vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là lái xe luồng xanh./.

(Vnews)