[Video] Thả đồi mồi dứa quý hiếm có tên trong Sách Đỏ về biển

Cá thể đồi mồi có vân mai rất đẹp nặng khoảng 7kg, dài 50cm và bề rộng 35cm, thuộc loài đồi mồi dứa quý hiếm có tên trong Sách Đỏ thế giới và Việt Nam, đang có nguy cơ tuyệt chủng rất cao.

Cá thể rùa được xác định nặng khoảng 7kg, dài 50cm và bề rộng 35cm.

Đây là loài đồi mồi dứa, một loài rùa biển có tên trong Sách Đỏ thế giới và Việt Nam đang có nguy cơ tuyệt chủng cao và cần được bảo vệ nghiêm ngặt./.

(Vnews)