Thầy Ben Nguyen, 27 tuổi, giáo viên gốc Việt dạy khối 9-12 tại trường Trung học Sunrise Moutain, Las Vegas, Nevada, đã nhận được giải thưởng dành cho các nhà giáo dục Milken, giải thưởng uy tín của Mỹ được trao cho những giáo viên có nhiều đóng góp, thành tích xuất sắc.

Thầy Ben đã có những đóng góp trong giáo dục STEM thông qua việc xây dựng chương trình về robot sau giờ học giúp học sinh được tiếp xúc nhiều hơn với công nghệ.

Giải thưởng Milken là giải thưởng dành cho các nhà giáo dục trên toàn Mỹ, được trao lần đầu tiên năm 1987. Thầy Ben Nguyễn là một trong hai nhà giáo dục ở Nevada được nhận giải thưởng năm nay.

(Vnews)