Con đầu lòng thường biết cách điều hành, kiểm soát và có tố chất "lãnh đạo." Con thứ có tham vọng do phải "chật vật" vượt qua anh chị. Con út thường cởi mở, hòa đồng trong khi con một có xu hướng cầu toàn và tinh thần chịu trách nhiệm cao./.