[Video] Top 5 sự kiện văn hóa nổi bật nhất năm 2020 của Việt Nam

Hàng loạt ca khúc Vpop phòng chống COVID-19 ra đời gây được sự chú ý của thế giới, truyền hình trực tuyến lên ngôi... là những sự kiện nổi bật trong lĩnh vực văn hóa giải trí của Việt Nam năm 2020.

Hàng loạt ca khúc Vpop phòng chống dịch COVID-19 ra đời gây được sự chú ý của thế giới, truyền hình trực tuyến lên ngôi.… Đó là những sự kiện nổi bật trong lĩnh vực văn hóa giải trí của Việt Nam năm 2020 vừa qua.

(Vnews/Vietnam+)