[Video] Vì sao các thương hiệu đồ ăn nhanh thất bại ở Việt Nam?

Ngành công nghiệp Fast Food (Đồ ăn nhanh) vẫn đang nở rộ trên thị trường quốc tế. Thế nhưng có một nơi mà các thương hiệu lớn bị "đánh gục" dễ dàng, đó chính là Việt Nam.
(Nguồn: Vietnam+)

Ngành công nghiệp Fast Food (Đồ ăn nhanh) vẫn đang nở rộ trên thị trường quốc tế. Thế nhưng có một nơi mà các thương hiệu lớn bị "đánh gục" dễ dàng, đó chính là Việt Nam./.

(Vietnam+)