[Video] Yêu cầu kiểm tra thông tin về tai nạn ở Lễ hội Lồng Tồng

Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn kiểm tra thông tin một nam thanh niên bị tai nạn trong trò chơi trèo cây chuối lấy lộc tại lễ hội Lồng Tồng.
(Nguồn: Vnews)

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa tiếp tục ban hành Công văn số 107 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn về sự việc liên quan đến việc tổ chức Lễ hội Lồng Tồng, xã Hạ Vị, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Theo Cục Văn hóa cơ sở, qua thông tin phản ánh ngày 27/2 trên báo chí về sự việc một nam thanh niên bị tai nạn trong trò chơi trèo cây chuối lấy lộc tại lễ hội Lồng Tồng, xã Hạ Vị, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Cục đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn kiểm tra thông tin, báo cáo sự việc nêu trên và công tác tổ chức lễ hội Lồng Tồng, xã Hạ Vị, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn năm 2018.

Báo cáo gửi về Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 7​/3 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

(Vnews)