Hiện tượng sao băng diễn ra khi các sao chổi - vốn chứa đầy băng đá và có quỹ đạo hình elip - tiến đến gần Mặt trời. Điều này khiến lớp băng đá trên bề mặt sao chổi tan chảy, giải phóng tro bụi và các mảnh đất đá. Chúng tạo thành một cái đuôi dài theo sau, chuyển động trên cùng một quỹ đạo với sao chổi./.