Ông Nguyễn Bá Hùng đang trao cho ông Somdy Bounkhoun lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 22/3, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã chuyển lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Volachith nhân dịp 63 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2018) tới Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Somdy Bounkhoun.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng bày tỏ sự vui mừng và tự hào trước những thắng lợi và thành tựu to lớn mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong suốt 63 năm qua.

Đại sứ khẳng định dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào trong 63 năm qua đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được nhiều thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Đặc biệt, qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khởi xướng và lãnh đạo, nhân dân Lào đã giành được những thành tựu to lớn, trên tất cả các lĩnh vực, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân Lào; uy tín, vị thế của Lào trên trường quốc tế ngày một nâng cao.

[Giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị Việt Nam-Lào]

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh những thắng lợi của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào không chỉ có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển nước Lào, mà còn là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; đồng thời, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng bày tỏ tin tưởng, dưới sự dẫn dắt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội X của Đảng; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết trong suốt 63 năm qua, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn luôn gắn bó keo sơn, chặt chẽ, đồng cam cộng khổ cùng nhau chiến đấu giành độc lập dân tộc, cùng giúp đỡ lẫn nhau phát triển, xây dựng đất nước. Đại sứ bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa hai Đảng luôn giữ vị trí quan trọng nhất trong tổng thể các mối quan hệ của hai nước, khẳng định điều này đã giúp định hướng và dẫn dắt mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thiết thực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh việc hai nước tổ chức rất thành công Năm Hữu nghị, Đoàn kết Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017 là một minh chứng cho mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em giữ gìn và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn với thời gian.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Somdy Bounkhoun đã chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp, những tình cảm thắm thiết mà Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam luôn dành cho Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân các dân tộc Lào trong suốt những năm tháng qua; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ sự giúp đỡ vô tư, trong sáng, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào luôn coi trọng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng và nhân dân hai nước và sẽ làm hết sức để gìn giữ và phát triển mối quan hệ này ngày càng vững chắc.

Trước đó, nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã gửi điện mừng tới ông Sounthone Sayachac, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào./.