Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tháng 11, tình hình thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước đạt mức khá cao. Theo phân tích từ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội củaTổng cục Thống kê, nguyên nhân bởi đây là thời kỳ cao điểm của hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản, các công trình đang khẩn trương hoàn thành tiến độ.

Đó đó, các bộ, ngành, địa phương triển khai tích cực Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước riêng trong tháng 11 ước tính đạt 27.547 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2015 (bao gồm: Vốn trung ương 6.675 tỷ đồng, vốn địa phương 20.872 tỷ đồng).

Như vậy tính chung 11 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đã đạt 233.600 tỷ đồng và bằng 88,6% kế hoạch năm đồng thời tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Riêng vốn trung ương quản lý đạt 55.200 tỷ đồng, bằng 84,2% kế hoạch năm và tăng 14,9% so với cùng kỳ, trong đó Bộ Giao thông Vận tải giải ngân mạnh nhất, đạt 18.200 tỷ đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 6.021 tỷ đồng và Bộ Giáo dục và Đào tạo 2.470 tỷ đồng…

Vốn địa phương quản lý, giải ngân đạt 178.400 tỷ đồng, bằng 90,1% kế hoạch và tăng 14,3% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách của Hà Nội là cao nhất, đạt 28.600 tỷ đồng, tiếp đến Thành phố Hồ Chí Minh 15.500 tỷ đồng, đứng thứ ba là Quảng Ninh 5.853 tỷ đồng./.