VPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 10.765 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho VPBank tăng vốn điều lệ từ 9.181 tỷ đồng lên 10.765 tỷ đồng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định.
VPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 10.765 tỷ đồng ảnh 1Giao dịch tại VPBank. (Nguồn: VPBank)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được tăng vốn điều lệ từ 9.181 tỷ đồng lên 10.765 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của VPBank thông qua.

Số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được VPBank sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định theo quy định của pháp luật.

Kết thúc năm 2016, tổng tài sản của VPBank đạt gần 226.000 tỷ đồng, tăng 16,5% từ mức 194.000 tỷ đồng năm 2015. Tổng huy động vốn trong năm qua đạt 172.000 tỷ đồng, tăng 13,15% so với năm 2015, trong đó tỷ trọng cơ cấu huy động dài hạn đã tăng đáng kể so với năm trước, từ 40% tại ngày 31/12/2015 lên 50,4% tại ngày 31/12/16.

Cũng trong năm qua, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng này đạt 4.900 tỷ đồng. Lợi nhuận của riêng ngân hàng là hơn 3.400 tỷ đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục