Xây dựng TTXVN trở thành cơ quan thông tấn chủ lực đa phương tiện

Thủ tướng yêu cầu TTXVN phải nỗ lực, vươn lên mạnh mẽ; đổi mới tư duy lãnh đạo, điều hành; có các giải pháp cụ thể để nâng cao trình độ tác nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.
Sáng 14/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 10/9 của Thủ tướng về việc bổ nhiệm bà Vũ Việt Trang giữ chức Tổng Giám đốc TTXVN (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Sáng 14/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 10/9 của Thủ tướng về việc bổ nhiệm bà Vũ Việt Trang giữ chức Tổng Giám đốc TTXVN (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 257/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Thông tấn xã Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ngày 14/9, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì buổi làm việc với Thông tấn xã Việt Nam về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Thông tấn xã Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tham dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ngoại giao, Ủy ban Dân tộc; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và các vị trong Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị chủ chốt trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam báo cáo, ý kiến phát biểu của các vị dự họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau: Trong thời gian qua, Thông tấn xã Việt Nam luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất, kế thừa và phát huy được truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao như cung cấp thông tin, báo cáo có giá trị phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kịp thời phát hiện, thông tin về những vấn đề mới, vấn đề thời sự trong nước và quốc tế được công chúng quan tâm; trở thành cầu nối quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Chính phủ…

Xây dựng TTXVN trở thành cơ quan thông tấn chủ lực đa phương tiện ảnh 1Thông tấn xã Việt Nam là đơn vị hàng đầu về thông tin đối ngoại (Nguồn: TTXVN)

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (cả về chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ) đã được Thông tấn xã Việt Nam quan tâm và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; giữ nghiêm kỷ luật thông tin.

Đánh giá về sự nghiệp 35 năm đổi mới của Đảng và Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư từng nói: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín như ngày nay."

[Thông tấn xã Việt Nam tự tin, bản lĩnh trên mặt trận thông tin]

Trong thành tựu này, có phần đóng góp quan trọng của Thông tấn xã Việt Nam. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao những thành tích Thông tấn xã Việt Nam đã đạt được và rất mong Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Bên cạnh những thành tựu nêu trên, Thông tấn xã Việt Nam vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức và hạn chế, yếu kém cần sớm được khắc phục như những kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với một cơ quan thông tấn quốc gia với vai trò là nguồn thông tin chính thống của cả hệ thống báo chí, truyền thông trong và ngoài nước; chất lượng nguồn nhân lực, trang thiết bị làm việc còn nhiều hạn chế, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động mạnh mẽ với nhiều thay đổi có tính đột phá trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi và thời cơ, đất nước ta sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng yêu cầu Thông tấn xã Việt Nam phải nỗ lực, vươn lên mạnh mẽ; phát huy hơn nữa những thành tích, kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, chia sẻ khó khăn cùng đất nước và nhân dân; đổi mới tư duy lãnh đạo, điều hành; có các giải pháp cụ thể để nâng cao trình độ tác nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy hiệu lực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, góp phần cùng các cấp, ngành đưa đất nước ngày càng phát triển; trong đó cần lưu ý quán triệt và làm tốt 6 nội dung sau:

Không ngừng nỗ lực, đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động để nâng cao vị thế, vai trò chủ lực trên mặt trận tư tưởng, thông tin, truyền thông của cơ quan thông tấn quốc gia; làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận trong xã hội, định hướng tư tưởng, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng; làm chủ thông tin trên không gian mạng và tham gia tích cực vào cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hỗ trợ đắc lực công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước; quan tâm hơn nữa đến những “vùng lõm” về thông tin, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Thông tấn xã Việt Nam cũng phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; là cơ quan truyền thông tin cậy, được nhân dân yêu mến, tin tưởng.

Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe, trân trọng ý kiến phản biện, nghiên cứu tìm ra những giải pháp tốt nhất, phù hợp nhất, được nhiều người ủng hộ nhất để hoàn thành tốt nhất chức năng, nhiệm vụ được giao; giữ vững mặt trận tư tưởng của Đảng, Nhà nước trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.

Xây dựng TTXVN trở thành cơ quan thông tấn chủ lực đa phương tiện ảnh 2Tòa nhà Thông tấn số 5 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là niềm tự hào của các thế hệ phóng viên, biên tập viên, cán bộ, nhân viên Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Trong quá trình phát triển, Thông tấn xã Việt Nam phải luôn chủ động, sáng tạo, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự chịu trách nhiệm; lấy khó khăn, thách thức làm động lực, cơ hội để phấn đấu, trưởng thành, vươn lên; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết; những việc khó, mới, chưa có tiền lệ, chưa có quy định hoặc quy định không phù hợp thì báo cáo cấp có thẩm quyền để làm thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn nhưng cũng không nóng vội.

Thông tấn xã Việt Nam tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với việc nêu gương của người đứng đầu; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu các cấp của Thông tấn xã Việt Nam trên cơ sở bảo đảm đúng nguyên tắc, dân chủ, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định.

Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ cả về nhận thức, hành động, về tổ chức công việc; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ảnh hưởng của công tác truyền thông trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan chuyên trách, lắng nghe ý kiến, hơi thở của cuộc sống để có những chủ đề thông tin phù hợp, đơn giản, dễ hiểu, thuyết phục, hiệu quả; thông tin nhanh chóng, chính xác và sinh động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa nhanh các nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ vào cuộc sống, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Trong giai đoạn trước mắt là phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đồng thời khẩn trương tiếp thu, giải trình ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn thiện, trình phê duyệt Đề án xây dựng Thông tấn xã Việt Nam trở thành cơ quan thông tấn chủ lực đa phương tiện, chuyên nghiệp, hiện đại.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng; tiếp tục hỗ trợ các hãng thông tấn bạn bè truyền thống; duy trì quan hệ đối tác với các hãng thông tấn lớn trên thế giới; các chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ với các đối tác quốc tế; tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng và triển khai các sản phẩm thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam, phục vụ hội nhập quốc tế, đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng tình với các đề xuất, kiến nghị của Thông tấn xã Việt Nam; đồng thời yêu cầu các bộ, ngành liên quan tích cực phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam kịp thời giải quyết những kiến nghị này, nhất là các kiến nghị liên quan đến: cơ chế tài chính đặc thù có tính đến yếu tố hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; đề án xây dựng Thông tấn xã Việt Nam thành cơ quan thông tấn chủ lực, đa phương tiện, hiện đại; đề án xây dựng hệ thống các cơ sở dữ liệu đa ngữ phục vụ bảo vệ chủ quyền và thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển trong kỷ nguyên số; đề án “ Ứng dụng công nghệ mới lan tỏa thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong thanh niên."

Thông tấn xã Việt Nam chủ động làm việc với các cơ quan liên quan để xử lý theo đúng quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung vượt thẩm quyền.../.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh chụp ảnh lưu niệm với các phóng viên Thông tấn, báo chí phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (1960). Người ngồi giữa Bác Hồ và đồng chí Trường Chinh là nhà báo Huỳnh Ngọc Hường - phóng viên VNTTX. Người đeo kính ngồi sau Bác Hồ là nhà báo Lê Bá Thuyên - Phó Giám đốc VNTTX. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh chụp ảnh lưu niệm với các phóng viên Thông tấn, báo chí phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (1960). Người ngồi giữa Bác Hồ và đồng chí Trường Chinh là nhà báo Huỳnh Ngọc Hường - phóng viên VNTTX. Người đeo kính ngồi sau Bác Hồ là nhà báo Lê Bá Thuyên - Phó Giám đốc VNTTX. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem các ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam tại Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội năm 2015. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem các ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam tại Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội năm 2015. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các nhà báo Thông tấn xã Việt Nam dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, sáng 9/8/2015. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các nhà báo Thông tấn xã Việt Nam dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, sáng 9/8/2015. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Thông tấn xã Việt Nam đã chính thức khai trương trang thông tin tiếng Trung Quốc qua địa chỉ truy cập http://www.news.vnanet.vn và http://cn.vietnamplus.vn. Sự ra đời của bản tin hàng ngày bằng tiếng Trung nằm trong lộ trình đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm thông tin của TTXVN (28/9/2010). (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Thông tấn xã Việt Nam đã chính thức khai trương trang thông tin tiếng Trung Quốc qua địa chỉ truy cập http://www.news.vnanet.vn và http://cn.vietnamplus.vn. Sự ra đời của bản tin hàng ngày bằng tiếng Trung nằm trong lộ trình đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm thông tin của TTXVN (28/9/2010). (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cùng đại diện Bộ Thông tin-Truyền thông và lãnh đạo TTXVN ấn nút điện khai trương Báo điện tử Vietnamplus năm 2008. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cùng đại diện Bộ Thông tin-Truyền thông và lãnh đạo TTXVN ấn nút điện khai trương Báo điện tử Vietnamplus năm 2008. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự lễ ra mắt Kênh Truyền hình Thông tấn, ngày 25/8/2010. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự lễ ra mắt Kênh Truyền hình Thông tấn, ngày 25/8/2010. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin truyền thông và TTXVN khai trương trang web Người Việt Nam ở nước ngoài (với địa chỉ www.vietkieu.info) năm 2010 nhằm kết nối các cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin truyền thông và TTXVN khai trương trang web Người Việt Nam ở nước ngoài (với địa chỉ www.vietkieu.info) năm 2010 nhằm kết nối các cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang với cán bộ, phóng viên, biên tập viên TTXVN tham dự, đưa tin các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, chiều 29/10/2017, tại thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang với cán bộ, phóng viên, biên tập viên TTXVN tham dự, đưa tin các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, chiều 29/10/2017, tại thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tham quan trưng bày ảnh Quan hệ Việt Nam-Triều Tiên do TTXVN thực hiện, trong chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai (1/3/2019). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tham quan trưng bày ảnh Quan hệ Việt Nam-Triều Tiên do TTXVN thực hiện, trong chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai (1/3/2019). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Phóng viên Trần Quang Vinh, Ban biên tập tin Trong nước TTXVN, phỏng vấn các chiến sỹ tại trạm rada 590, Côn Đảo (1/2021). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Phóng viên Trần Quang Vinh, Ban biên tập tin Trong nước TTXVN, phỏng vấn các chiến sỹ tại trạm rada 590, Côn Đảo (1/2021). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Phóng viên Trần Thành Đạt, Ban biên tập Ảnh TTXVN và Nguyễn Anh Hiển, Ban biên tập tin Thế giới TTXVN tạo chân máy thực hiện dẫn hiện trường tại đảo Cô Lin, tháng 1/2021. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Phóng viên Trần Thành Đạt, Ban biên tập Ảnh TTXVN và Nguyễn Anh Hiển, Ban biên tập tin Thế giới TTXVN tạo chân máy thực hiện dẫn hiện trường tại đảo Cô Lin, tháng 1/2021. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Phó Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang giới thiệu với đoàn công tác do ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn về khu trưng bày ảnh của Thông tấn xã Việt Nam tại Đại hội XIII của Đảng (Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội). (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Phó Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang giới thiệu với đoàn công tác do ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn về khu trưng bày ảnh của Thông tấn xã Việt Nam tại Đại hội XIII của Đảng (Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội). (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Phóng viên Ban Biên tập Ảnh TTXVN tác nghiệp tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Phóng viên Ban Biên tập Ảnh TTXVN tác nghiệp tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Phóng viên TTXVN tác nghiệp tại Họp báo Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII. (Ảnh: TTXVN)
Phóng viên TTXVN tác nghiệp tại Họp báo Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII. (Ảnh: TTXVN)
Các biên tập viên Ban biên tập tin Đối ngoại TTXVN làm việc tại Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Các biên tập viên Ban biên tập tin Đối ngoại TTXVN làm việc tại Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Trưởng Cơ quan Thường trú TTXVN tại tỉnh Kon Tum Hoàng Cao Nguyên và phóng viên Khoa Chương đưa tin bầu cử sớm tại điểm bầu cử số 3, thôn Măng Khênh, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum (2021). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Trưởng Cơ quan Thường trú TTXVN tại tỉnh Kon Tum Hoàng Cao Nguyên và phóng viên Khoa Chương đưa tin bầu cử sớm tại điểm bầu cử số 3, thôn Măng Khênh, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum (2021). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Sinh viên Trần Đình Trường (Đại học Quốc gia Hà Nội), quê Nam Định chia sẻ cảm xúc với phóng viên TTXVN khi được ở lại Thủ đô bỏ phiếu trong ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Sinh viên Trần Đình Trường (Đại học Quốc gia Hà Nội), quê Nam Định chia sẻ cảm xúc với phóng viên TTXVN khi được ở lại Thủ đô bỏ phiếu trong ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Phó Tổng giám đốc Vũ Việt Trang thay mặt TTXVN nhận Thư của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khen TTXVN đã có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền Hội nghị Thượng đỉnh Triều Tiên-Hoa Kỳ lần thứ hai tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Phó Tổng giám đốc Vũ Việt Trang thay mặt TTXVN nhận Thư của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khen TTXVN đã có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền Hội nghị Thượng đỉnh Triều Tiên-Hoa Kỳ lần thứ hai tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra khu vực tác nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam tại Trung tâm Báo chí quốc tế trong việc đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai, ngày 24/2/2019. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra khu vực tác nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam tại Trung tâm Báo chí quốc tế trong việc đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai, ngày 24/2/2019. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ngày 21/10/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Bằng khen cho Thông tấn xã Việt Nam có đóng góp nổi bật cho công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018), diễn ra từ ngày 11-13/9/2018 tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ngày 21/10/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Bằng khen cho Thông tấn xã Việt Nam có đóng góp nổi bật cho công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018), diễn ra từ ngày 11-13/9/2018 tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Phó Tổng giám đốc Vũ Việt Trang giới thiệu hoạt động hợp tác quốc tế của TTXVN với đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 44, ngày 19/4/2019, tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Phó Tổng giám đốc Vũ Việt Trang giới thiệu hoạt động hợp tác quốc tế của TTXVN với đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 44, ngày 19/4/2019, tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Sản phẩm Chatbot của Báo điện tử VietnamPlus (TTXVN) đoạt giải chất lượng thông tấn của OANA. Đây là giải thưởng được các hãng thông tấn thành viên Ban chấp hành OANA bình chọn tại Hội nghị Ban Chấp hành OANA lần thứ 44, diễn ra tại Hà Nội (Việt Nam) từ ngày 18-20/4/2019. Trong ảnh: Thay mặt TTXVN, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi nhận Giải thưởng xuất sắc chất lượng thông tấn của OANA do Chủ tịch OANA nhiệm kỳ 2016-2019 Aslan Aslanov trao tặng. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)
Sản phẩm Chatbot của Báo điện tử VietnamPlus (TTXVN) đoạt giải chất lượng thông tấn của OANA. Đây là giải thưởng được các hãng thông tấn thành viên Ban chấp hành OANA bình chọn tại Hội nghị Ban Chấp hành OANA lần thứ 44, diễn ra tại Hà Nội (Việt Nam) từ ngày 18-20/4/2019. Trong ảnh: Thay mặt TTXVN, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi nhận Giải thưởng xuất sắc chất lượng thông tấn của OANA do Chủ tịch OANA nhiệm kỳ 2016-2019 Aslan Aslanov trao tặng. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)
Bà Marinela Petkova, Đại sứ Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam cùng Phó Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tham quan triển lãm ảnh Việt Nam-Bulgaria: 70 năm hữu nghị và phát triển do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam và Hãng thông tấn Bulgaria tổ chức (2020). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Bà Marinela Petkova, Đại sứ Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam cùng Phó Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tham quan triển lãm ảnh Việt Nam-Bulgaria: 70 năm hữu nghị và phát triển do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam và Hãng thông tấn Bulgaria tổ chức (2020). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Phóng viên Minh Quyết, Ban Biên tập Ảnh TTXVN tác nghiệp trong khu cách ly phòng COVID-19 của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. (Ảnh: TTXVN)
Phóng viên Minh Quyết, Ban Biên tập Ảnh TTXVN tác nghiệp trong khu cách ly phòng COVID-19 của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. (Ảnh: TTXVN)
Phóng viên TTXVN tác nghiệp tại các khu vực phong tỏa phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: TTXVN)
Phóng viên TTXVN tác nghiệp tại các khu vực phong tỏa phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: TTXVN)
Phóng viên Nguyễn Thị Thảo, cơ quan thường trú TTXVN tại Vĩnh Phúc và đồng nghiệp ghi hình tại khu cách ly Trung đoàn 384, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: TTXVN)
Phóng viên Nguyễn Thị Thảo, cơ quan thường trú TTXVN tại Vĩnh Phúc và đồng nghiệp ghi hình tại khu cách ly Trung đoàn 384, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: TTXVN)
Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Moskva Bùi Duy Trinh đưa tin về chuyến bay đầu tiên đưa hơn 300 công dân Việt Nam từ Liên bang Nga về nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19, tại sân bay Sheremetyevo, tháng 5/2020. (Ảnh: TTXVN)
Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Moskva Bùi Duy Trinh đưa tin về chuyến bay đầu tiên đưa hơn 300 công dân Việt Nam từ Liên bang Nga về nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19, tại sân bay Sheremetyevo, tháng 5/2020. (Ảnh: TTXVN)
Quay phim Nguyễn Đình Quý và biên tập viên Trần Tú - Truyền hình thông tấn tác nghiệp trong tổ dân phố My Diềm 1, huyện Việt Yên (Bắc Giang). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Quay phim Nguyễn Đình Quý và biên tập viên Trần Tú - Truyền hình thông tấn tác nghiệp trong tổ dân phố My Diềm 1, huyện Việt Yên (Bắc Giang). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Phó Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang giới thiệu trưng bày ảnh Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào của TTXVN với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Phó Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang giới thiệu trưng bày ảnh Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào của TTXVN với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
TTXVN hãng tin tức quốc gia cung cấp thông tin thời sự chính thống cho các cơ quan thông tin đại chúng, là công cụ sắc bén trên mặt trận đấu tranh thông tin, chỉnh hướng những thông tin sai lệch, phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Trong ảnh: Nhiều tin, bài của TTXVN đã chỉnh hướng những thông tin sai lệch. (Nguồn: TTXVN)
TTXVN hãng tin tức quốc gia cung cấp thông tin thời sự chính thống cho các cơ quan thông tin đại chúng, là công cụ sắc bén trên mặt trận đấu tranh thông tin, chỉnh hướng những thông tin sai lệch, phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Trong ảnh: Nhiều tin, bài của TTXVN đã chỉnh hướng những thông tin sai lệch. (Nguồn: TTXVN)
TTXVN hãng tin tức quốc gia cung cấp thông tin thời sự chính thống cho các cơ quan thông tin đại chúng, là công cụ sắc bén trên mặt trận đấu tranh thông tin, chỉnh hướng những thông tin sai lệch, phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Trong ảnh: Nhiều tin, bài của TTXVN đã chỉnh hướng những thông tin sai lệch. (Nguồn: TTXVN)
TTXVN hãng tin tức quốc gia cung cấp thông tin thời sự chính thống cho các cơ quan thông tin đại chúng, là công cụ sắc bén trên mặt trận đấu tranh thông tin, chỉnh hướng những thông tin sai lệch, phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Trong ảnh: Nhiều tin, bài của TTXVN đã chỉnh hướng những thông tin sai lệch. (Nguồn: TTXVN)
TTXVN hãng tin tức quốc gia cung cấp thông tin thời sự chính thống cho các cơ quan thông tin đại chúng, là công cụ sắc bén trên mặt trận đấu tranh thông tin, chỉnh hướng những thông tin sai lệch, phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Trong ảnh: Nhiều tin, bài của TTXVN đã chỉnh hướng những thông tin sai lệch. (Nguồn: TTXVN)
TTXVN hãng tin tức quốc gia cung cấp thông tin thời sự chính thống cho các cơ quan thông tin đại chúng, là công cụ sắc bén trên mặt trận đấu tranh thông tin, chỉnh hướng những thông tin sai lệch, phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Trong ảnh: Nhiều tin, bài của TTXVN đã chỉnh hướng những thông tin sai lệch. (Nguồn: TTXVN)
TTXVN hãng tin tức quốc gia cung cấp thông tin thời sự chính thống cho các cơ quan thông tin đại chúng, là công cụ sắc bén trên mặt trận đấu tranh thông tin, chỉnh hướng những thông tin sai lệch, phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Trong ảnh: Nhiều tin, bài của TTXVN đã chỉnh hướng những thông tin sai lệch. (Nguồn: TTXVN)
TTXVN hãng tin tức quốc gia cung cấp thông tin thời sự chính thống cho các cơ quan thông tin đại chúng, là công cụ sắc bén trên mặt trận đấu tranh thông tin, chỉnh hướng những thông tin sai lệch, phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Trong ảnh: Nhiều tin, bài của TTXVN đã chỉnh hướng những thông tin sai lệch. (Nguồn: TTXVN)
Phóng viên TTXVN phản ánh đầy đủ, đa dạng các loại hình về hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Phóng viên TTXVN phản ánh đầy đủ, đa dạng các loại hình về hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Các chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển thuộc tỉnh Bạc Liêu tiến hành bỏ phiếu bầu cử sớm được phóng viên TTXVN ghi lại kịp thời (19/5/2021). (Ảnh Chanh Đa/TTXVN)
Các chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển thuộc tỉnh Bạc Liêu tiến hành bỏ phiếu bầu cử sớm được phóng viên TTXVN ghi lại kịp thời (19/5/2021). (Ảnh Chanh Đa/TTXVN)
Phóng viên TTXVN ghi lại hình ảnh cử tri tại ngõ 10 Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Hải Phòng, nơi thường trú của bệnh nhân mắc COVID-19 số 3480 thuộc Tổ bầu cử số 2 đang bỏ phiếu bầu tại Tổ bầu cử số 2 (23/5/2021). (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Phóng viên TTXVN ghi lại hình ảnh cử tri tại ngõ 10 Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Hải Phòng, nơi thường trú của bệnh nhân mắc COVID-19 số 3480 thuộc Tổ bầu cử số 2 đang bỏ phiếu bầu tại Tổ bầu cử số 2 (23/5/2021). (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Sắc xuân từ đất liền ra nhà giàn với những loài hoa đặc trưng khi Tết đến Xuân về được phóng viên ảnh, Ban Biên tập Ảnh TTXVN ghi lại. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Sắc xuân từ đất liền ra nhà giàn với những loài hoa đặc trưng khi Tết đến Xuân về được phóng viên ảnh, Ban Biên tập Ảnh TTXVN ghi lại. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo toàn quốc 2019. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo toàn quốc 2019. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục