Xử lý nghiêm trường hợp cố tình giấu dịch cúm gia cầm

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp cố tình giấu dịch, vứt, xả gia cầm bị dịch ra môi trường.

Ngày 20/2, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo số 72/TB-VPCP ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.

Theo thông báo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, biện pháp đã nêu tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chỉ đạo triển khai một số công việc cụ thể như trên cơ sở “Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp đối với các chủng virus cúm gia cầm có khả năng lây sang người” của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, các địa phương phải khẩn trương ban hành kế hoạch hành động chi tiết của từng địa phương để triển khai nhiệm vụ tới từng đơn vị, cá nhân nhằm giải quyết căn bản dịch cúm gia cầm trên địa bàn.

Các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quốc phòng, Công an, Tài chính và các tỉnh biên giới chỉ đạo những cơ quan chức năng của bộ, phối hợp chặt chẽ các lực lượng của Trung ương, địa phương bố trí các chốt và nhân dân vùng biên giới để phát hiện, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa được xử lý chín bằng nhiệt qua biên giới vào Việt Nam; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương chỉ đạo rà soát buôn bán gia cầm sống tại các chợ, bảo đảm tách riêng nơi bán gia cầm sống với các hàng hóa khác, được kiểm soát chặt chẽ về thú y. Các địa phương thường xuyên thực hiện việc tiêu độc, khử trùng các chợ theo quy định; khuyến khích đưa gia cầm vào giết mổ tập trung, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các địa phương phát động, tổ chức và hỗ trợ việc thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp để phòng chống dịch cúm gia cầm” trên phạm vi cả nước từ ngày 22/2 đến 21/3/2014.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan cũng như các địa phương chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch, ngăn chặn không để dịch lây lan, không để lây nhiễm sang người, công khai diễn biến tình hình dịch bệnh để người dân chủ động tham gia, hợp tác phòng chống dịch, phát triển chăn nuôi bền vững.

Các bộ, ngành, địa phương xử lý nghiêm các trường hợp cố tình giấu dịch, vứt, xả gia cầm bị dịch ra môi trường, không tiêu hủy gia cầm theo quy định.

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức tiêm phòng vắcxin cho đàn gia cầm, vệ sinh khử trùng tiêu độc thường xuyên cơ sở chăn nuôi, buôn bán giết mổ gia cầm theo khuyến cáo của cơ quan thú y./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục