Chủ tịch Ngân hàng Liên Mỹ (BID) Luis Alberto Moreno. (Nguồn: acercandonaciones.com)

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh khối Liên minh Thái Bình Dương vừa bế mạc tại thành phố cảng Paracas, miền Nam Peru, Chủ tịch Ngân hàng Liên Mỹ (BID) Luis Alberto Moreno cho biết tổ chức tài chính khu vực này đã quyết định thành lập quỹ đặc biệt với số vốn ban đầu trị giá 2 tỷ USD nhằm trợ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ, liên danh công-tư và các dự án hạ tầng cơ sở tại Mỹ Latinh.

Theo người đứng đầu BID, quỹ đặc biệt kể trên sẽ đi vào hoạt động từ năm 2016, thời điểm mà BID cũng tính toán đầu tư trên 13 tỷ USD vào các dự án liên quan đến thương mại, hội nhập khu vực, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực này.

Chủ tịch BID cho rằng số vốn của quỹ đặc biệt sẽ được tăng dần, tỷ lệ thuận với nhu cầu vốn của cả khu vực dành cho quá tình xây dựng hạ tầng cơ sở hiện được đánh giá khoảng 150 tỷ USD.

Quyết định thành lập quỹ này của BID phù hợp với nội một trong nhiều thỏa thuận vừa đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 10 của khối Liên minh Thái Bình Dương, gồm Chile, Colombia, Mexico và Peru.

Tại hội nghị đó, Liên minh Thái Bình Dương còn thỏa thuận đặt mục tiêu tăng 8% kim ngạch trao đổi thương mại nội khối, thành lập quỹ giáo dục tập trung đào đạo khoa học và công nghệ, đồng thời thiết lập cơ chế tạo thuận lợi cho các nước muốn gia nhập Liên minh Thái Bình Dương./.