Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của bà Đàm Thị Lích (tỉnh Lâm Đồng).

Xét báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Công Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng do có những vi phạm trong việc giải quyết khiếu nại của bà Đàm Thị Lích, tạo dư luận không tốt ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng có ý kiến việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Công Tuấn là cần thiết và phù hợp quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông báo công khai hình thức kỷ luật đối với ông Lê Công Tuấn trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao tinh thần trách nhiệm và hạn chế những vi phạm của cán bộ, công chức trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, giải quyết khiếu nại của công dân./.