Sáng 18/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010-2015 đã chính thức khai mạc.

Tham dự đại hội có 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 16.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương và chúc mừng Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu về những thành tựu quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đại tướng Lê Hồng Anh đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, xác định rõ những tiềm năng, lợi thế; tìm giải pháp khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để trong nhiệm kỳ tới xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; phát triển kinh tế-xã hội Bạc Liêu nhanh, bền vững.

Phấn đấu, đến cuối nhiệm kỳ, Bạc Liêu có mức phát triển đạt mức trung bình khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và nằm trong tốp giữa của các tỉnh trong cả nước.

Đại tướng Lê Hồng Anh đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; quy hoạch phát triển các ngành, các lĩnh vực, các vùng; quy hoạch sử dụng đất, phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị; gắn quy hoạch phát triển của tỉnh với quy hoạch phát triển chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, quản lý chặt việc thực hiện quy hoạch.

Tỉnh phải tạo được bước phát triển kinh tế có tính chất đột phá nhanh, hiệu quả và bền vững; khai thác có hiệu quả tài nguyên đất đai, rừng, biển để phát triển nông nghiệp toàn diện, xây dựng nông thôn mới; phát triển các loại nông, thủy hải sản, rau màu, cây ăn quả có lợi thế, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với công nghiệp chế biến.

Bạc Liêu cần quan tâm làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, phát triển rừng, nâng cao độ che phủ của rừng; cải thiện môi trường đầu tư để thu hút, huy động các nguồn lực vào phát triển kinh tế-xã hội một cách có chọn lọc, tránh thu hút đầu tư tràn lan, công nghệ lạc hậu ảnh hưởng đến môi trường và sự phát triển kinh tế bền vững.

Tỉnh cần kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa-du lịch; xây dựng nền tảng tinh thần xã hội, tạo động lực cho phát triển kinh tế; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp cở sở trường, lớp, trang thiết bị dạy học, các bệnh viện, trung tâm y tế; tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đại tướng Lê Hồng Anh yêu cầu Bạc Liêu tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Báo cáo chính trị do ông Võ Văn Dũng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày tại Đại hội nêu rõ trong nhiệm kỳ qua, kinh tế Bạc Liêu đã duy trì được tốc độ tăng trưởng khá bình quân đạt 11,5%/năm, và chuyển dịch đúng hướng, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội không ngừng được tăng cường, nhất là giao thông, đô thị; văn hóa, xã hội được chăm lo và có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.130 USD khu vực đô thị, 1047 USD khu vực nông thôn.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng dần qua các năm, từ 2.339 tỷ đồng năm 2005 lên 4.750 tỷ đồng năm 2010. Giá trị hàng hóa xuất khẩu từ 151 triệu USD năm 2005 tăng vọt lên 250 triệu USD năm 2010. Thu ngân sách trên điạ bàn tăng bình quân 7,3%/năm. Bình quân mỗi năm Bạc Liêu tạo việc làm cho 15.000 người và giảm 12.000-14.000 hộ nghèo...

Đại hội tiếp tục làm việc đến ngày 19/10./.