Theo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, trong ngày 15-16/1/2011, Đại hội XI của Đảng tiếp tục nhận được 7 điện mừng của:
- Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela.
- Đảng Cộng sản Colombia.
- Đảng Phong trào xã hội toàn Hy Lạp.
- Liên hiệp Công đoàn Thế giới.
- Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam.
- Ông Samir Amin, đại diện Mạng lưới đoàn kết nhân dân Nam-Nam và Diễn đàn thế giới vì giải pháp thay thế.
- Thư của bà Anne Morrion Welsh, vợ góa của ông Morrison - người đã tự thiêu ở Lầu Năm Góc để phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam.

Như vậy, tính hết ngày 16/1, Đại hội XI của Đảng đã nhận được 171 điện mừng của các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế./.