Thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Chiều nay, các thí sinh đã kết thúc môn thi Sinh học, môn thứ 6 của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.

Dưới đây là đề thi chính thức.

Đề thi môn Hoá học, trang 1. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Đề thi môn Hoá học, trang 2. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Đề thi môn Hoá học, trang 3. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Đề thi môn Hoá học, trang 4. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Đề thi môn Hoá học, trang 5. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Đề thi môn Hoá học, trang 6. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)