Từ giữa năm 2016 đến nay, khách Trung Quốc đi theo “tour 0 đồng” tăng mạnh ở Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và mới đây là Quảng Ninh, nhưng ngành du lịch địa phương hầu như không được hưởng lợi, bởi giá tour 0 đồng.

Thực trạng này không chỉ gây thất thoát nguồn thuế mà còn gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh du lịch địa phương./.