Kết quả của cuộc bỏ phiếu. (Nguồn: BBC)

Ngày 18/6, Hội đồng Lập pháp Hong Kong (Trung Quốc) đã phủ quyết đề xuất liên quan đến việc thay đổi cách thức bầu chọn người đứng đầu đặc khu này vào năm 2017.

Sau 9 giờ tranh luận, bắt đầu từ ngày 17/6, 28 thành viên của Hội đồng Lập pháp đã bỏ phiếu phản đối, trong khi chỉ có 8 thành viên bỏ phiếu tán thành.

Nhiều thành viên trong hội đồng đã bỏ ra ngoài trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu.

Theo quy định, để được thông qua, đề xuất trên cần phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 2/3 số thành viên trong Hội đồng Lập pháp gồm 70 người, tức là ít nhất 47 người./.