Ngày 7/11, tại xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia Khu di tích Bộ Canh nông (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Dự buổi lễ có lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và đông đảo nhân dân xã Thái Bình, huyện Yên Sơn.

Khu di tích địa điểm Bộ Canh nông được khởi công từ tháng 10/2014 và hoàn thành vào tháng 5/2015. Dự án có tổng mức đầu tư trên 3,7 tỷ đồng do các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đóng góp, gồm các hạng mục chính gồm nhà lưu niệm, sân đường, cầu qua suối, hồ cảnh…

Đây là công trình mang ý nghĩa văn hóa-lịch sử, có tính chất giáo dục truyền thống sâu sắc, nơi ghi nhận những năm tháng gian khổ mà hào hùng của dân tộc Việt Nam nói chung, của cán bộ, đảng viên, nhân viên Bộ Canh nông nói riêng; là địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ghi nhận vị trí, vai trò và ý nghĩa của công trình, ngày 31/10/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia cho Khu di tích địa điểm Bộ Canh nông.

Di tích Bộ Canh nông tại thôn Hoắc, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, là di tích lưu niệm sự kiện, thuộc loại hình di tích lịch sử. Di tích là nơi ở và làm việc của các vị lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Bộ Canh nông trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1952-1954).

Trong thời gian đóng trụ sở ở đây, Bộ Canh nông đã xây dựng nhiều chương trình hoạt động và kế hoạch cụ thể về chuyên môn cho từng vùng, từng thời vụ; đề ra những chủ trương, xây dựng và hướng dẫn nông dân cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất cây trồng, giảm bớt thời gian canh tác và công lao động, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh lây nhiễm trong gia súc, gia cầm, vận động nhân dân ăn ở vệ sinh đảm bảo sức khỏe.

Cũng tại nơi đây, Bộ Canh nông đã lập kế hoạch thực hiện những chủ trương về cải cách ruộng đất, phát triển hợp tác xã và củng cố doanh nghiệp quốc gia, xây dựng tổ chức cán bộ, lề lối làm việc cho toàn ngành…

Sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, Bộ Canh nông rời thôn Hoắc, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn về tiếp quản Thủ đô Hà Nội./.