Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết, hiện nay mức vay 6 triệu đồng/công trình/hộ nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn so với nhu cầu của các hộ vay vốn chưa đáp ứng được chi phí xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh đạt chuẩn.

Hiện tại, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã căn cứ vào mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và căn cứ vào các ý kiến, đề xuất của người vay để đề nghị các bộ, ngành kiến nghị Chính phủ xem xét nâng mức cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn từ mức tối đa 6 triệu đồng/công trình lên tối đa 12 triệu đồng/công trình trong năm nay để phù hợp với chi phí và giá cả hiện nay.

Theo Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, mục tiêu đến năm 2020 tất cả dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia với số lượng ít nhất 60 lít/người/ngày, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, giữ sạch vệ sinh môi trường làng, xã.

Thời gian tới, để đảm bảo cho các hộ dân ở các khu vực nông thôn trên toàn quốc được sử dụng nước sạch và có nhà vệ sinh đảm bảo chất lượng, Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể tại các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền; phổ biến các chính sách tín dụng về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở khu vực nông thôn tiếp cận và vay vốn với lãi suất ưu đãi để xây dựng các công trình nước sạch và công trình vệ sinh.

Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh công tác thu nợ, thu lãi đúng kỳ hạn để nguồn vốn được tiếp tục xoay vòng, tạo cơ hội cho hộ khác được tiếp cận.

Sau gần 13 năm triển khai, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tính đến hết tháng Hai, dư nợ của chương trình đạt hơn 24.123 tỷ đồng với trên 2,5 triệu khách hàng đang vay vốn.

Nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách trong gần 13 năm qua đã giúp cho các hộ vay xây dựng được trên 8,9 triệu công trình nước sạch và vệ sinh (trong đó: gần 4,6 triệu công trình nước sạch và trên 4,3 triệu công trình vệ sinh), cho gần 5,2 triệu lượt hộ gia đình trên toàn quốc được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, góp phần đảm bảo sức khoẻ cho cộng đồng dân cư và nâng cao đời sống sinh hoạt của người dân nông thôn./.